Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

      Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.

      Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe. Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju. Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

       Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są obszary Natura 2000:

  • Specjalne Obszary Ochrony (SOO) - PHL280005.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szkolne wycieczki do zimowego lasu

Szkolne wycieczki do zimowego lasu

Któż z nas nie wspomina czasem swoich szkolnych lat, może nawet dochodząc do wniosku, że miło byłoby cofnąć czas i raz jeszcze to po przeżywać.

Z największym sentymentem wspominamy zwykle wszelkie klasowe biwaki, wycieczki, wspólne wyjścia i wyjazdy do różnych miejsc. Takie przyjemne wspomnienia pozostaną na pewno w pamięci wielu uczniów okolicznych szkół, którzy licznie odwiedzają tej zimy lasy naszego Nadleśnictwa, zwłaszcza Las Kumiecie.

Dość długo utrzymujący się śnieg i „przyjazne" temperatury kuszą nauczycieli, rodziców i uczniów, by spędzić kilka godzin poza szkolnymi murami. Przybywają do lasu, by rozkoszować się świeżym powietrzem, pięknymi widokami, emocjonującymi kuligami oraz pysznymi kiełbaskami pieczonymi nad ogniskiem. Odwiedzający las uczniowie nie zapominają o jego mieszkańcach, którzy zimą mają często problemy ze zdobyciem pożywienia – dzieci zostawiają w paśniku owoce, warzywa, siano, ziarno, a na pobliskich krzewach zawieszają smakołyki dla ptaków. Przy okazji chętnie słuchają o potrzebach i zwyczajach zwierząt, dowiadują się dlaczego, kiedy i jak należy je dokarmiać. Emocjonujące jest także poszukiwanie w lesie tropów i śladów zwierząt. Porównanie drobnych odcisków kopytek sarny z całkiem pokaźnym tropem łosia, wywołuje często niemałe zdziwienie.

My, leśnicy, również cieszymy się z tych spotkań z dziećmi i młodzieżą, podczas których mamy możliwość utrwalić i poszerzyć posiadaną przez nich wiedzę przyrodniczą oraz przekazać kilka ciekawostek z życia lasu i jego mieszkańców.

Po więcej informacji i zdjęć zapraszamy na nasz profil na facebooku https://www.facebook.com/Nadlesnictwo.Goldap/ , a po leśne ciekawostki także na nasze zajęcia o każdej porze roku.