Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

      Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.

      Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe. Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju. Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

       Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są obszary Natura 2000:

  • Specjalne Obszary Ochrony (SOO) - PHL280005.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

REGATY ŻEGLARSKIE LEŚNIKÓW 07 - 11.08.2017r.

REGATY ŻEGLARSKIE LEŚNIKÓW 07 - 11.08.2017r.

Zwycięzcami tegorocznych XVI Regat Żeglarskich Leśników okazała się załoga dowodzona przez sternika Jacka Zawielaka płynąca na jachcie „Świetlik”, reprezentująca Nadleśnictwo Kaczory (RDLP Piła).

Wyniki XVI Regat żeglarskich leśników:

MIEJSCE JACHT ZAŁOGA  STERNIK
I ŚWIETLIK  Nadleśnictwo Kaczory   Jacek Zawielak 
II BINGO 930 Nadleśnictwo Gołdap Sandra Jankowska
III A570 Nadleśnictwo Dwukoły  Czesław Kietliński 
IV NAJLEPSZA N-ctwo Suwałki + RDLP Białystok  Piotr Karnasiewicz
V MOJA gość Jacek Buda 
VI POL 13730 Nadleśnictwo Gołdap  Dariusz Korpetta
VII MOJA PANNO RDLP Białystok Andrzej Gołębiewski 
VIII PAFNUCY Nadleśnictwo Gołdap Andrzej Słowiński
IX ZOFKA Nadleśnictwo Jugów  Dariusz Foja
X MIGOTKA Nadleśnictwo Oborniki  Krzysztof Zieliński
XI LEILA Nadleśnictwo Pisz  Karol Lisowski
XII ZUZIA Nadleśnictwa Statogard-Rytel  Andrzej Lewandowski
XIII TANGO RT 730 Nadleśnictwo Pisz Michał Sobecki
XIV AKORD Nadleśnictwo Giżycko Aleksander Zawadzki

 

Nagrodami tegorocznych regat były dyplomy, pamiątkowe medale oraz „amfory wspomnień” wypełnione i ozdobione wspomnieniami z zawodów. Według organizatorów zapas wspomnień z amfor powinien wystarczyć na cały rok, aż do kolejnych zawodów, na których dzięki wspomnieniom zwycięskie załogi powinny się obowiązkowo stawić.

I Miejsce - Nadleśnictwo Kaczory (RDLP  Piła)

II Miejsce - Nadleśnictwo Gołdap (RDLP Białystok)

III Miejsce - Nadleśnictwo Dwukoły (RDLP Olsztyn)

<<  Zapraszamy do galerii po więcej zdjęć  >>