Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Gołdap
Nadleśnictwo Gołdap
87 615 00 48
87 615 14 21

Nadleśnictwo Gołdap

ul. 1 Maja 33

19-500 Gołdap

NIP 847 000 29 34

REGON:790011256

Numer konta bankowego: BGŻ S.A. O/Ełk

80203000451110000000758660

 

email do e-faktur: goldap.faktura@bialystok.lasy.gov.pl

Nadleśniczy
Grzegorz Jejer
87 615 00 48 kom. 510 258 331
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Waraksa
87 615 39 50 kom. 695 982 260
Główny Księgowy
Janina Grudzińska
87 615 39 51 kom. 510 258 332
Inżynier Nadzoru
Marek Oczkoś, Grzegorz Zubowicz
87 615 39 50 kom. 505 144 033, 87615 39 50

Sekretarz

Remigiusz Karpiński
Sekretarz
Tel.: 87 615 39 52

Stanowisko ds. pracowniczych

Jolanta Czubaszek
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 87 615 40 14

Dział Finansowo-Księgowy

Danuta Sadowska
Księgowość
Tel.: 87 615 49 52
Alicja Stec
Księgowość
Tel.: 87 615 49 52
Kamila Pawłowska
Księgowość
Tel.: 87 615 40 37

Dział Gospodarki Leśnej

Dorota Mikielska - Jankowska
Marketing
Tel.: 87 615 49 61
Regina Sawrycka
Gospodarka Leśna
Tel.: 87 615 49 51
Daniel Jejer
Gospodarka Leśna
Tel.: 87 615 49 51
Agnieszka Iber
Edukacja
Tel.: 87 615 49 62
Paweł Redziński
Administrator SILP
Tel.: 87 615 40 51

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Urszula Siwek
Sekretariat
Tel.: 87 615 00 48
Anna Kosowska
Administracja
Tel.: 87 615 40 17
Mariusz Wasilewski
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 87 615 40 17
Lucyna Kowalska
Administracja
Tel.: 87 615 40 17

Straż Leśna

Konrad Brzoskowski
p.o. Komendanta Straży Leśnej
Tel.: 87 615 39 53, kom.510 258 342
Marcin Mor
Strażnik Leśny
Tel.: 87 615 39 53, kom. 510 258 337