Wydawca treści Wydawca treści

Wypalanie traw

Wypalanie traw zabija… rośliny, zwierzęta i ludzi!!

      Pod takim hasłem leśniczy Henryk Bazylewicz na łonie natury przeprowadził lekcję na temat: dlaczego nie należy wypalać traw ? Zapoznał młodzież ze skutkami wypalania traw przez człowieka oraz opowiedział jak pozostawione w lesie śmieci doprowadzają do pożarów.

      Podczas zajęć młodzież mogła zobaczyć ubiór strażaka w którym wyjeżdża do pożaru , jak również ubrać się w taki ,,strój". Dzięki edukacji przyrodniczej młodzież mogła dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat ekologii. Młodzi ludzie uświadomili sobie, że to na nich spoczywa ogromne zadanie jakim jest przełamanie groźnych stereotypów na temat zaśmiecania lasów i korzyści płynących z wypalania traw.

      Po zakończeniu zajęć czekało rozpalone ognisko, przy którym uczniowie bawili się w różne gry i zabawy .Wycieczka okazała się wspaniałą lekcją, która pozwoliła uświadomić uczniom, że przyroda „żyje" a każde niszczące działanie człowieka wymierzone przeciwko niej powoduje szereg niepożądanych skutków dla różnych organizmów.

 Wychowawca Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Gołdap : Barbara Różycka