Wydawca treści Wydawca treści

Turniej Wiedzy Leśnej

      I ETAP TURNIEJU

      19 maja 2014 roku w Samorządowym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi został przeprowadzony pierwszy etap Turnieju Wiedzy Leśnej , zorganizowanego przez Nadleśnictwo Gołdap. 22 uczestników rozwiązywało test, którego zakres tematyczny obejmował podstawowe informacje o PGL LP, Nadleśnictwie Gołdap, gatunkach drzew i krzewów leśnych, zwierzętach leśnych, funkcjach i znaczeniu lasu oraz gospodarce leśnej.

      Test składał się z 19 pytań zamkniętych i 6 pytań otwartych, w sumie można było uzyskać 48 punktów. Do następnego etapu, który odbędzie się 23 maja w izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Gołdap zakwalifikowało się 10 uczniów z najwyższą liczbą punktów:

1. Rebeka Nowacka kl. III e 37 pkt.

2. Ewa Ejsmont kl. III c 35 pkt.

3. Patrycja Oszkinis kl. I a 32 pkt.

4. Dominika Mielnik kl. III d 32 pkt

5. Sebastian Wawrukiewicz kl. I a 31 pkt.

6. Beata Koloszewska kl.I a 31 pkt.

7. Jakub Królczyk kl.III c 31 pkt.

8. Filip Giczewski kl. III c 29 pkt.

9. Piotr Gołubowicz kl. III c 29 pkt.

10. Mateusz Świtaj kl. I a 29 pkt.

      II ETAP TURNIEJU

      23 maja 2014 roku w Izbie Edukacyjnej Nadleśnictwa Gołda zastał przeprowadzony II etap Turnieju Wiedzy Leśnej, zorganizowany przez Nadleśnictwo Gołdap. 9 uczestników brało udział w pięciu konkurencjach, które sprawdzały wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Uczniowie mieli za zadanie rozpoznanie gatunków drzew, odgłosów zwierząt oraz taksydermia. Odpowiadali na pytania dotyczące wiedzy ogólnej o PGL LP, Nadleśnictwie Gołdap, funkcjach i znaczeniu lasów, gatunkach drzew i krzewów leśnych, zwierzętach leśnych oraz pracy leśnika.

      Podczas obrad komisji konkursowej został zaprezentowany film o PGL LP. Po zakończeniu turnieju zostały wręczone nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników. Dodatkową atrakcją było wspólne ognisko przy leśniczówce Kumiecie.

      Celem turnieju było upowszechnienie i pogłębienie wiedzy na temat lasu, poznanie specyfikacji pracy leśnika, poszerzanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów leśnych oraz doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt.